Artifade

Artifade biedt object detectie en tracking in camerabeelden met behulp van artificial intelligence. Artifade is een software oplossing bedoeld voor het realtime en offline verzamelen en verwerken van gegevens over verkeerssituaties en civiele objecten. Hierbij genereert Artifade een anomaly melding als zich een bijzondere situatie voordoet.

Anomaly

Een anomaly is een afwijking van een normale situatie. Met Artifade kunnen we uiteenlopende situaties analyseren en daarbij automatisch en direct afwijkingen signaleren. Deze afwijkingen kan Artifade op verschillende manieren melden. Dit kan visueel of in een anomaly lijst. Je kunt Artifade inrichten voor het soort afwijkingen die voor jouw situatie relevant zijn. Vervolgens zal Artifade deze situaties 24/7 analyseren en realtime de afwijkingen signaleren, voor meerdere locaties in het videobeeld tegelijk, of zelfs voor meerdere videobronnen tegelijk.

Meer info»

AI

Artificial Intelligence is een computertechniek die overeenkomsten heeft met hoe we zelf informatie in beelden en geluid herkennen. In Artifade maken we gebruik van een getraind AI model voor de herkenning van objecten in camerabeelden. Dit verwerkingsmodel gebruikt een neuraal netwerk techniek met deep learning. Dit netwerk kunnen we tijdens de Artifade Trainingsfase leren de waargenomen beelden correct te verwerken tot bruikbare informatie. Vervolgens kunnen we het getrainde model inzetten in het operationele gebruik van Artifade.

Meer info »

Toepassingen

Artifade heeft vele mogelijkheden en is inzetbaar voor verschillende unieke situaties waarin objecten in een videobeeld waarneembaar zijn. De beelden en vormen van de objecten in deze situaties worden verwerkt in de Artifade Trainingsfase. In de Artifade configuratie modus definiëren we de afwijkingen in de beelden middels detectiezones en bijbehorende anomaly regels. Vervolgens kan Artifade anomaly meldingen realtime genereren op basis van deze zones en de anomaly regels. De anomaly meldingen worden direct gerapporteerd en weergeven in het Artifade Dashboard.

Meer info »